PROJEKTI

PROJEKTI

AKTIVNI PROJEKTI

Ime projekta: Energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika
Investitor: Dom starejših občanov Metlika

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Energetska sanacija Občinske stavbe v Metliki
Investitor: Petrol, d.d., Ljubljana

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Energetska sanacija Športne dvorane pri OŠ Metlika
Investitor: Petrol, d.d., Ljubljana

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Energetska sanacija Knjižnice Metlika.
Investitor: Petrol, d.d., Ljubljana

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Energetska sanacija Športne dvorane Metlika
Investitor: Občina Metlika

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Energetska sanacija Knjižnice Metlika.
Investitor: Občina Metlika

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Sprememba poteka R1-218 Metlika – Črnomelj – Vinica v Črnomlju
Investitor: CGP, d.d., Novo mesto

Izvedba gradbenih del.

Ime projekta: Znižanje cestišča LC 054161 pri železniškem nadvozu Esol
Investitor: CGP, d.d., Novo mesto

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Izgradnja povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše in stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj
Investitor: Občina Črnomelj

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Ureditev pločnikov v območju naselja Lokve ob cesti R1-216/1178 Črnmošnjice – Črnomelj, od km 12,475 do km 14,500
Investitor: RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Črnomelj

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Gradnja mrliških vežic Šmihel pri Žužemberku ter Veliko Lipje
Investitor: Občina Žužemberk

Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri gradnji mrliških vežic.

Ime projekta: Vzdrževalno investicijska dela na Iskri Semič
Investitor: Iskra d.d., Ljubljana

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izvedbi vzdrževalnih del na Iskri Semič.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Ime projekta: Sanacija posledic toče v vrtcu Črnomelj v enoti Čardak
Naročnik: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Leto izvedbe: oktober 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalacijskih del.

Ime projekta: Rekonstrukcija in sprememba namembnosti stavbe na naslovu Vodnikova 5, Ljubljana
Investitor: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Leto izvedbe: september 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Izgradnja objekta Delavnica, gostinski in trgovski lokal v Črnomlju
Investitor: AMZS d.d., Ljubljana
Leto izvedbe: oktober 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Obnova stopnišča pri OŠ Mirana Jarca v Črnomlju
Investitor: Občina Črnomelj
Leto izvedbe: avgust 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Modernizacija poslovalnice in dozidava niše za dopeko k obstoječemu objektu na Ulici 21. oktobra 13b v Črnomlju, vključno z zunanjo ureditvijo in vso komunalno infrastrukturo
Investitor: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Komenda
Leto izvedbe: julij 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Obnova vozišča na cesti R1-218, odsek 1215 Vinica – Most čez Kolpo pri mejnem prehodu Vinica od km 0,485 do km 0,711
Investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Leto izvedbe: avgust 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Prenova ekonomsko – poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer
Investitor: Občina Črnomelj
Leto izvedbe: november 2017

Izvedba gradbenih in inštalacijskih del pri prenovi ekonomsko – poslovne infrastrukture.

Ime projekta: Dozidava skladiščnih prostorov pri Vinski kleti Prus
Investitor: Jožef Prus
Leto izvedbe: julij 2018

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Rekonstrukcija in dozidava večnamenskega objekta VDC Črnomelj
Investitor: Varstveno delovni center Črnomelj
Leto izvedbe: maj 2018

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in dozidavi objekta.

Ime projekta: Izgradnja stanovanjske hiše v Šentjerneju
Investitor: CAVIAR Biosistem d.o.o.
Leto izvedbe: maj 2018

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izgradnji stanovanjske hiše.

Ime projekta: Izvedba dodatnega čakalnega pasu na cesti R1 – 218, odsek 1215 Vinica – Most čez Kolpo pri mejnem prehodu Vinica
Investitor:RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruktukturo, Ljubljana
Leto izvedbe: april 2018

Izvedba gradbenih in obrtniških del.

Ime projekta: Izgradnja nadstrešnice, lope in servisnega platoja na posestvu Brdo pri Kranju
Investitor: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS
Leto izvedbe: marec 2018

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Zunanja ureditev in fasaderska dela na Gasilskem domu Črnomelj
Investitor: Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj
Leto izvedbe: november 2017

Izvedba gradbenih in obrtniških del.

Ime projekta: Energetske sanacije na objektih Dijaški dom Črnomelj, Občina Črnomelj, Zdravstvena postaja Vinica, POŠ Adlešiči, OŠ Dragatuš
Investitor: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Leto izvedbe: november 2017

Izvedba gradbeno obrtniških del in montažna dela v okviru izvajanja projekta EUO Črnomelj

Ime projekta: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za skladiščni objekt TPV Velika Loka – razen AB konstrukcije in strehe
Investitor: TPV GROUP d.o.o., Novo mesto
Leto izvedbe: oktober 2017

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izgradnji.

Ime projekta: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za ureditev prostorov za Angiograf v Splošni bolnišnici Novo mesto
Investitor: Kolektor Koling d.o.o.
Leto izvedbe: september 2017

Izvedba gradbeno obrtniških in elektroinstalacijskih del.

Ime projekta: Izgradnja avtoservisne in vulkanizerske delavnice s pripadajočo zunanjo ureditvijo v Grosupljem
Investitor: Avtooptika in vulkanizerstvo Stane Kadunc s.p., Grosuplje
Leto izvedbe: junij 2017

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izgradnji.

Ime projekta: Izgradnja stanovanjskih objektov E3, E4 in E5 v območju urejanja VS 3/5 Brdo Ljubljana, Funkcionalna enota F6
Investitor: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Leto izvedbe: avgust 2017

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izgradnji.

Ime projekta: Poslovno skladiščni objekt ZNASS v Novem mestu
Investitor: Znass transport d.o.o., Brusnice
Leto izvedbe: junij 2017

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izvedbi.

Ime projekta: Delna prenova bančne poslovalnice NLB Črnomelj, Trg svobode 2, Črnomelj
Investitor: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Leto izvedbe: avgust 2017

Izvedba gradbeno obrtniških ter instalaterskih del.

Ime projekta: Izgradnja pločnika in kanalizacije v naselju Podgora
Investitor: Občina Straža
Leto izvedbe: maj 2017

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

Ime projekta: Prizidek steze za tehnični pregled s poslovnimi prostori v Črnomlju
Investitor: AMZS d.d., Ljubljana
Leto izvedbe: januar 2017

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izvedbi.

Ime projekta: Celovita obnova dijaškega doma, elektro in pomorske šole Piran
Investitor: Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Leto izvedbe: November 2016

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izvedbi.

Ime projekta: Dozidava in rekonstrukcija gasilskega doma Črnomelj
Investitor: Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj
Leto izvedbe: september 2016

Izvedba gradbeno obrtniških del pri izvedbi.

Ime projekta: Ureditev ceste in pločnika v poslovni coni Vrtača Semič
Investitor: Občina Semič
Leto izvedbe: November 2016

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izvedbi.

Ime projekta: Gradbeno obrtniška dela za postavitev montažnega objekta na območju TPV Suhor pri Metliki
Investitor: Partner IN d.o.o., Novo mesto
Leto izvedbe: februar 2016

Izvedba gradbeno obrtniških del za izvedbo platoja za postavitev montažnega objekta.

Ime projekta: Gradbena dela pri nadzidavi in dozidavi skladišča Hyla 2 v Ljubljani
Investitor: SL – INŽENIRING d.o.o., Leskovec pri Krškem
Leto izvedbe: marec 2016

Izvedba gradbenih del pri izvedbi.

Ime projekta: Ureditev zunanje okolice ZD Novo mesto
Investitor: Zdravstveni dom Novo mesto
Leto izvedbe: april 2016

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri izvedbi.

Ime projekta: Dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III v Ljubljani
Investitor: Javni stanovanjski sklad mestne občine Ljubljana
Leto izvedbe: junij 2015

Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo za dokončanje izgradnje Stanovanjske soseske Polje III – izgradnja 148 stanovanj.

Ime projekta: Rekonstrukcija obstoječe hale Akrapovič v Črnomlju
Investitor: Akrapovič d.d.
Leto izvedbe: avgust 2015

Izvedba GOI del pri Rekonstrukciji obstoječe hale Akrapovič v Črnomlju.

Ime projekta: Ureditev ceste Bojanja vas v Občini Metlika
Investitor: Občina Metlika
Leto izvedbe: november 2015

GOI dela pri Ureditvi ceste Bojanja vas pri Metliki.

Ime projekta: Rekonstrukcije v proizvodni hali in upravnih prostorih Adria dom v Kanižarici
Investitor: Adria dom, d.o.o., Kanižarica
Leto izvedbe: januar 2016

Izvedba GOI del pri postavitvi transportnega traku in rekonstrukciji pisarn.

Ime projekta: Agromelioracijska dela na komasacijskem območju Dragatuško Polje
Investitor: Občina Črnomelj
Leto izvedbe: maj 2015

Izvedba zemeljskih del pri agromelioracijah ter sanacija in novogradnja poljskih poti.

Ime projekta: Obnova parilnice in asfaltni plato v proizvodnji Esol v Črnomlju
Investitor: ESOL lesna predelava d.o.o.
Leto izvedbe: junij 2015

Izvedba gradbenih in obrtniških del pri obnovi Parilnice in asfaltnega platoja.

Ime projekta: Sanacija makadamskih cest v Občini Semič
Investitor: Občina Semič
Leto izvedbe: maj 2015

Izvedba gradbenih del pri Sanaciji makadamskih cest v Občini Semič.

Ime projekta: Garažni niz G9 Murgle
Investitor: Mijaks d.o.o., Ljubljana
Leto izvedbe: februar 2016

Izvedba gradbeno obrtniških del.

Ime projekta: Prenova supermarketa Črnomelj, Zadružna 16
Investitor: PET-PTOM d.o.o., Maribor
Leto izvedbe: september 2015

Izvedba gradbeno, obrtniških in instalacijskih del.

Ime projekta: Proizvodni objekt Orodjarna Magovac v Metliki
Investitor: Kovinska galanterija NBM Biserka Magovac Čokeša s.p.
Leto izvedbe: maj 2015

Izvedba gradbeno obrtniških del Adaptacija objekta Orodjarna Magovac v Metliki.

Ime projekta: Asfalterska dela na objektu Hlev Puhek v Črnomlju
Investitor: GN Alojz Muren s.p.
Leto izvedbe: april 2015

Izvedba asfalterskih del na objektu Hlev Puhek.

DELOVNI ČAS – TC TGH ČRNOMELJ

pon - pet: od 7:00 do 19:00
sob: od 7:00 do 14:00

E-naslov: trgovina@tgh.si

07 30 62 154

DELOVNI ČAS – TRGOVINA SEMIČ

pon - pet: od 7:00 do 17:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.semic@tgh.si

05 98 11 873

DELOVNI ČAS – TRGOVINA VINICA

pon - pet: od 7:00 do 16:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.vinica@tgh.si

08 20 50 412

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv: TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o
Skrajšani naziv: TGH, d.o.o.
Naslov: Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj
Matična številka: 3664651000
ID št. za DDV: SI12782807

07 30 62 112