GRADBENIŠTVO
DOMOV
TRGOVINA

Reference

Imamo zaposlene izkušene inženirje, odgovorne vodje del in vodje projektov z različnimi osebnimi referencami.
Referenčni objekti na katerih so naši zaposleni vodili projekte v zadnjih petih letih:

 • Medicinska fakulteta Maribor (29.9 mio eur)
 • Poslovno skladiščni objekt IMPARO VIČ Ljubljana(12 mio eur)
 • Razširitev lakirnice in mešalnice barv Revoz (5.4 mio eur)
 • Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema Novo mesto (4.6 mio eur)
 • Vrtec Mavrica Brežice (4.4 mio eur)
 • Poslovno skladiščni objekt BIOIKS (3.8 mio eur)
 • Vodovod Sinji Vrh vrednost (2.6 mio eur)
 • Fekalna kanalizacija in čistilna naprava Dragatuš in čistilna naprava s fekalno kanalizacijo Stari trg (2.1 mio eur)
 • Čistilna naprava Črnomelj (2 mio eur)
 • Nizko energetski vrtec Metlika (1.8 mio eur)
 • Podaljšanje stavbe Presernice Revoz (1.3 mio eur)
 • Mestna muzejska zbirka Črnomelj (0.58 mio eur)
 • Kanalizacija Vinica II. faza (0.51 mio eur)
 • Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči (0.41 mio eur)
 • Energetska sanacija OŠ Velika Dolina (0.36 mio eur)
 • Ureditev atrija Črnomaljskega gradu (0.27 mio eur)

DELOVNI ČAS – TC TGH ČRNOMELJ

pon - pet: od 7:00 do 19:00
sob: od 7:00 do 14:00

E-naslov: trgovina@tgh.si

07 30 62 154

DELOVNI ČAS – TRGOVINA SEMIČ

pon - pet: od 7:00 do 17:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.semic@tgh.si

05 98 11 873

DELOVNI ČAS – TRGOVINA VINICA

pon - pet: od 7:00 do 16:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.vinica@tgh.si

08 20 50 412

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv: TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o
Skrajšani naziv: TGH, d.o.o.
Naslov: Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj
Matična številka: 3664651000
ID št. za DDV: SI12782807

07 30 62 112