GRADBENIŠTVO
DOMOV
TRGOVINA


Naročnik: Občina Metlika
Projektant: Acer

Opis:Občino Metlika smo sklenili gradbeno pogodbo za izgradnjo nove povezovalne ceste ob Osnovni šoli Metlika v skupni dolžini 185 m, pločnika za pešce in cestne razsvetljave, rekonstrukcijo pločnika za pešce ob Trdinovi poti v dolžini 30 m, ureditev odvodnjavanja padavinskih voda, prometne signalizacije, cestnih priključkov z ustreznimi navezavami, izvedbo ukrepov za umirjanje prometa in ureditev obcestnih zelenic z zasaditvami ter dveh počivališč s klopmi.‌

DELOVNI ČAS – TC TGH ČRNOMELJ

pon - pet: od 7:00 do 19:00
sob: od 7:00 do 14:00

E-naslov: trgovina@tgh.si

07 30 62 154

DELOVNI ČAS – TRGOVINA SEMIČ

pon - pet: od 7:00 do 17:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.semic@tgh.si

05 98 11 873

DELOVNI ČAS – TRGOVINA VINICA

pon - pet: od 7:00 do 16:00
sob: od 7:00 do 12:00

E-naslov: poslovalnica.vinica@tgh.si

08 20 50 412

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv: TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o
Skrajšani naziv: TGH, d.o.o.
Naslov: Zadružna cesta 14a, 8340 Črnomelj
Matična številka: 3664651000
ID št. za DDV: SI12782807

07 30 62 112